logo
mobile-icon

ניתן גם לשלוח מייל בכתובתinfo@hatzevet.com

mobile-icon

חייגו עכשיו לקבלת הצעת מחיר!054-6931756 / * 9960

מערכות

טיפול בכל מערכות הבניין

ליצירת קשר בנושא

הדברה

הדברה בשטחים הציבוריים

ליצירת קשר בנושא

גבייה

טיפול במיסי ועד בית

ליצירת קשר בנושא

מעליות

טיפול במעליות

ליצירת קשר בנושא

גינון

טיפול וטיפוח שוטף בגינה

ליצירת קשר בנושא

נקיון

ניקיון יסודי ואיכותי

ליצירת קשר בנושא