logo
mobile-icon

ניתן גם לשלוח מייל בכתובתinfo@hatzevet.com

mobile-icon

חייגו עכשיו לקבלת הצעת מחיר!054-6931756 / * 9960

מעליות

אנו נמצאים בקשר ישיר עם חברת המעליות של אותו בניין.
כל תקלה /פניה נפתחת מול החברה ומטופלת בהקדם.

בנוסף אנו דואגים לבדיקת מהנדס חצי שנתית לבטיחות המעליות כמחוייב בחוק על ידי מהנדס מעליות מוסמך.