logo
mobile-icon

ניתן גם לשלוח מייל בכתובתinfo@hatzevet.com

mobile-icon

חייגו עכשיו לקבלת הצעת מחיר!054-6931756 / * 9960

גבייה

טיפול בגביית דמי ועד בית מדיירים

  • גבייה מקצועית, יסודית ואדיבה.
  • דוחות גבייה ברורים ומקצועיים.
  • דוחות הפקדה עם פרטי הדירה ואופן התשלום.
  • מעקב טלפוני מול החייבים.
  • טבלאות חייבים.
  • אפשרויות תשלום מגוונות – מזומן, שקים, העברה בנקאית.
  • טיפול מקצועי ומשפטי בסרבני תשלום.